16/10/2010

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam Toàn Tập

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập 
( Collection of vietnam construction standards )

Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng.
Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng.
Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.
Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.
Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.
Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Tập 7- Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.
Tập 8- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
Tập 9- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bêtông cốt thép.
Tập 10-Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.
Tập 11- Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng

I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN.
1.Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.
1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng.
2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế.
5.TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện.
6.TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ.
7.TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết kế.
8.TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường.

II.TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT XÂY DỰNG.

9. TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắt cơ bản.
10. TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa.
11. TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại.
12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.
13. TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.
14. TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật.
15. TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst.
16. TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá.
17. 22 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.
18. 22 TCN 171:1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở.
19. 14 TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm.
20. 14 TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng.
21. 14 TCN 115-2000 Thành phần, nộI dung, và khốI lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.
22. 14TCN 116-1999 Thành phần khốI lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.
23. 14TCN 4- 2003. Thành phần nộI dung, KhốI lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.
24. 14TCN 118-2002 Thành phần, nộI dung và khốI lượng lập dự án đầu tư thủy lợi.
25. 14TCN 83-91 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan.

III.TIÊU CHUẨN TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG.

26.TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong công trình xây dựng – Yêu cầu chung.
27. TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.
28. TCXD 203:1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.
29. TCXDVN 271:2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng bằng phương pháp đo cao hình học.
30. TCXDVN 351:2005 Quy trình quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình.
31. TCXDVN 357:2005 Nhà và công trình dạng tháp- Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa.
32. 14 TCN 141-2005 Quy phạm đo vẽ mặc cắt, Bình đồ địa hình công trình thủy lợi.
33. 14TCN 40-2002 Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh.
34. TCN 102-2002 Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi.
35. 14 TCN 22-2002 Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi.

Quyển 2: TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG


I. TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC.

1.TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngũ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật-Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ.
2.TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc-Từ vựng.
3.TCVN 2: 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế- Khổ giấy.
4.TCVN 3: 1974 Hệ thống thiết kế tài liệu - Tỷ lệ.
5.TCVN 7286: 2003 Bản vẽ kỹ thuật-Tỷ lệ.
6.TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc- Cách trình bày bản vẽ- Tỷ lệ.
7.TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung rên.
8.TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng-Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ.
9.TCVN 5: 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặc cắt.
10.TCVN 11: 1978 Hệ thống tài liệu thiết – Hình chiếu trục đo.
11.TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng – Phương Pháp chiếu.
12.TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn-nguyên tắc chung.
13.TCVN 8-30:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biểu diễn- Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu.
14.TCVN 8-40:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biễu diễn-Phần 40: Quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt
15.TCVN 8-50:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 50: Quy ước cơ bản nét vẽ.
16.TCVN 8-1993 Các nét cắt.
17.TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ.
18.TCVN 8-21:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD.
19.TCVN 5570:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng – Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ.
20.TCVN 4:1993 Ký hiệu bằng chữ của các đạI lượng.
21.TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng.
22.TCVN 7:1993 Ký hiệu vật liệu.
23.TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình ký hiệu các phòng các diện tích khác.
24.TCVN 6003:1995 Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình.
25.TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng.
26.TCVN 6084:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Ký hiệu cho cốt thép xây dựng.
27.TCVN4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Đồ dùng trong nhà-Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà.
28.TCVN 4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật.
29.TCVN 142:1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên.
30.TCVN 192: 1986 Kích thước ưu tiên.
31.TCVN 7287:2003 Bản vẽ kỹ thuật – chú dẫn phần tử.
32.TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng-Nguyên tắc cơ bản.
33.TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Biểu diễn các kích thước môdun, các đường lướI mô đun.
34.TCXD 214:1998 Bản vẽ kỹ thuật-Hệ thống nghi mã và trích dẫn(Tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan.
35.TCVN 223:1998 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện.
36.TCVN 5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
37.TCXD 212:1998 Bản vẽ xây dựng-Cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh.
38.TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép.
39.TCVN 6078:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng.
40.TCVN 6085:1985 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công và kết cấu chế tạo sẵn.
41.TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép.
42.TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc trình bày những sửa đổI khi vận dụng tài liệu thiết kế.
43.TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng.
44.14 TCN 119-2002 Thành phần nộI dưng và khốI lượng lập thiết kế công trình thủy lợi.
45.14 TCN 21-2005 Bản vẽ thủy lợI – Các nguyên tắc trình bày.

II. TIÊU CHUẨN THUẬT NGŨ-PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ.

46.TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung.
47.TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ.
48.TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đạI lượng vật lý và định nghĩa.
49.TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.
50.TCXD 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung.
51.TCVN 4391:1986 Khách sạn du lịch-Xếp hạng.
52.TCVN 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại.
53.TCVN 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học.
54.TCVN 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học.
55.TCVN 3906-1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học.
56.TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng.
57.TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian.
58.TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép.
59.TCVN 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường.
60.TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới.

III. TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ THIẾT KẾ.

61.TCVN 2737:1995 TảI trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.
62.TCXD 229-1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tảI trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995
63.QPTL-C-1-78 Quy phạm tảI trọng và tác dụng lên công trình thủy lợi.
64.QPTL-C-75 Quy phạm tính toán cống thủy lực dướI sâu.
65.QPTL-C-8-76 Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn.
66.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần I- Quy định chung , tác động của động đất và quy định đốI vớI kết cấu nhà.
67.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu đông đất - Phần II- Nền móng-Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.
68.TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
69.TCXD 57-73 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công.
70.TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
71.TCXD 288:1998 LốI đi cho ngườI tàn tật trong công trình - Phần I-LốI đi cho ngườI dùng xe lăn – Yêu cầu thiết kế.
72.TCXDVN 264:2002 Nhà công trình – nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
73.TCXDVN 266:2002 Nhà ở-Hướng dẫn xây dựng để ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
74.TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở -Chỉ dẫn thiết kế.
75.TCXDVN 175:2005 Mức ồn tốI đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
76.TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế.
77.TCVN 1620:1975 Nhà máy điện và trạm điện trong sơ đồ cung cấp điện – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện
78.TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định - Phần I-Quy định chung.
79.TCXDVN 6171:1996 Công trình biển cố định – Quy đinh về giám sát kỹ thuật và phân cấp.
80.TCVN 6170-2:1998 Công trình biển cố định - Điều kiện môi trường.
81.TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định - Phần 3: TảI trọng thiết kế.
82.TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.
83.TCXDVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.
84.22 TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bêtông nhựa sử dụng nhựa đường polime.
85.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

Quyển 3: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG.

1. TCVN 4451:1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
2. TCVN 4450:1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế.
3. TCXDVN 353:2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế.
4. TCXVN 323: 2004 Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế.
5. Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc sửa đổI bổ sung một số nộI dung của TCXDVN 323:2004
6. TCXDVN 276:2003 Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
7. TCVN 3981:1985 Trường đạI học – Tiêu chuẩn thiết kế.
8. TCXDVN 275:2002 Trường trung học chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế.
9. TCXDVN 60: 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế.
10. TCVN 3978:1984 Trường học phổ thông – Tiêu chuẩn thiết kế.
11. TCXDVN 260:2002 Trường mầm non – Tiêu chuẩn thiết kế.
12. TCVN 4601:1988 Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế.
13. TCXDVN 281: 2004 Nhà văn hóa thể thao – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
14. TCXDVN 287:2004 Công trình thể thao-Sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế.
15. TCXDVN 288:2004 Công trình thể thao - Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế.
16. TCXDVN 289:2004 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.
17. TCVN 4470:1995 Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế.
18. 52TCN – CTYT 39: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa cấp cứu, Điều trị tích cực và phòng độc-Bệnh viện đa khoa.
19. 52TCN – CTYT 40: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa.
20. 52TCN – CTYT 37:2005 Tiêu chuẩn thiết kế-Các khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa.
21. 52TCN – CTYT 38:2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẩu thuật - Bệnh viện đa khoa.
22. TCVN 5577-1991 Rạp chiếu bóng – Tiêu chuẩn thiết kế.
23. TCXDVN 355:2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – Phòng khán giả - yêu cầu kỹ thuật.
24. TCVN 5065: 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế.
25. TCXDVN 361: 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI.

26. TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế.
27. TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
28. TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu – và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.
29. TCVN 4530:1998 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế.
30. TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng – Tiêu chuẩn thiết kế.
31. TCVN 3996:1985 Kho giống lúa – tiêu chuẩn thiết kế.
32. TCVN 5452:1991 Cơ sở giết mổ - yêu cầu vệ sinh.
33. TCXDVN 285:2002 Công trình thủy lợI – Các quy định chủ yếu về thiết kế.
34. TCVN 4118: 1985 Hệ thống kênh tướI – Tiêu chuẩn thiết kế.
35. HDTL –C-4-76 Hướng dẫn thiết kế tường chắn – Công trình thủy lợi.
36. HDTL-C- 7-83 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tướI tiêu nước.
37. QP. TL –C-5-75 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược – Công trình thủy nông.
38. 14 TCN 57-88 Thiết kế dẫn dòng trong công trình thủy lợI.
III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.
39. TCVN 4117:1985 Đường sắt khổ 1435mm-Tiêu chuẩn thiết kế.
40. TCVN 4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô- Tiêu chuẩn thiết kế.
41. TCVN 5729:1997 Đường ô tô cao tốc – yêu cầu thiết kế.
42. TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghiệp – Yêu cầu thiết kế.
43. TCVN 4054:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.
44.22TCN 326-04 Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nộI địa – Tiêu chuẩn bến cảng thủy nộI địa.

Quyển 4: TIÊU CHUẨN THẾTKẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG

I.TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP.

1. TCVN 5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các kết cấu công trình xây dựng-Ký hiệu quy ước chung.
2. TCVN 6203:1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung.
3. TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.
4. TCVN 4058:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bêtông và bêtông cốt thép-Dạnh mục chỉ tiêu.
5. TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Ký hiệu quy uớc và thể hiện bản vẽ.
6. TCVN 5572-1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Bản vẽ thi công.
7. TCXDVN 356:2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
8. TCVN 4116:1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.
9. 14TCN 54-87 Quy trình thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép công trình thuỷ công.
10. 14TCN 56:88 Thiết kế đập bêtông và bêtông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.
11. TCVN 198:1997 Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối.
12. TCXD 195:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi.
13. TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế.
14. TCXD 205:1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.
15. TCXDVN 269:2002 Cọc – Phương pháp ép dọc trục bằng tảI trọng tĩnh ép dọc trục.
16. TCXDVN 358: 2005 Cọc khoan nhòi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông.
17. TCXDVN 359:2005 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ.
18. TCVN 6170-6:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 6: Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép.
19. TCVN 6170-7:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 7 - Thiết kế móng.
20. TCVN 5846:1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước.
21. TCXDVN 274:2002 Cấu kiện bêtông và bêtông cốt thép đúc sẵn – phương pháp thí nghiệm gia tảI đánh giá độ bền độ cứng và khả năng chống nứt.
22. TCXDVN 363:2006 Kết cấu bêtông cốt thép – Đánh giá độ bền của các cấu kiện chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tảI tĩnh.
23. TCVN 3993:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
24. TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Phân lọai môi trường xâm thực.
25. TCXDVN 327:2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.
II.TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP.
26. TCVN 4059:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép – Danh mục tiêu chuẩn.
27. TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.
28. TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại.
29. TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
30. TCVN 6170-4:1998 Công trình biển cố định-Phần 4: Thiết kế kết cấu thép.
31. TCVN 6170-5:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 5: Thiết kế kết cấu hợp kim nhom.
32. TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn.
33. TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏI bị ăn mòn.
34. TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt - Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dướI đất – Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn.
III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU GỖ, GẠCH ĐÁ VÀ CÁC LOẠI KẾT CẤU KHÁC.
35. TCVN 4610:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ.
36. TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
37. TCXD 40:1987 Kết cấu xây dựng nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán.
38. TCVN 4253:1986 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.
39. 14TCN 157-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.
40. TCXD 150:1986 Thiết kế chống ồn cho nhà ở.
41. TCXDVN 277:2002 Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng.
42. TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
43. TCXD 104:1983 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, Đường, Quảng trường đô thị.

Quyển 5: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.


I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH.
1. TCVN 4037:1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa.
2. TCVN 4038:1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa.
3. TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống.
4. TCVN 4036:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.
5. TCVN 4615:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh.
6. TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
7. TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
8. TCXD 51:1984 Thoát nước - Mạng lướI bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
9. TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lướI đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
10. TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật.
11. TCXD 76: 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước.
II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIẸN CÔNG TRÌNH.
12. TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện-Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.
13. TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
14. TCXD 27:1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
15. TCVN 2328:1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung.
16. TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dành cho nhà ở - Yêu cầu kỹ thuật.
17. TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần I-Nguyên tắc cơ bản – Đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa.
18. TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đăt điện của các tòa nhà, Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung.
19.TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Các thiết bị khác.
20. TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5: 53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly , đóng cắt và điều khiển.
21. TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 5-54 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nốI đất – dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.
22. TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nốI đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
23. 11 TCN – 18-2006 Quy phạm thiết bị điện - Phần I-Quy định chung.
24. 11TCN –19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II- Hệ thống đường dẫn điện.
25. 11TCN –20-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III- Trang bị phân phốI và trạm biến áp.
26. 11TCN –21-2006 Quy phạm trang bị điện - phần IV - Bảo vệ và tự động.
27. TCVN 3715:1981 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000KVA, Điện áp đến 20KV- Yêu cầu kỹ thuật.
III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH.
28. TCVN 4400:1987 Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa.
29. TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế.
30. TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp.
31. TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợI bông.
32. TCVN 2063:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí.
33. TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp.
34. TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu.
35. TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su.
36. TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công tình công nghiệp – yêu cầu chung.
37. TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
38. TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
39. TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường - Đường phố - Quảng trường đô thị.
40. TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung.
IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THÀNH.
41. TCVN 5687:1992 Thông gió, Điều tiết không khí-SưởI ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.
42. TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió - điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo - lắp đặt - nghiệm thu.
43. TCVN 4510:1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc.
44. TCVN 4611:1998 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng.
45. TCVN 4611:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp.

Quyển 6 - TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG.

I. TIÊU CHUẨN XIMĂNG.
1. TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.
2. TCVN 5439:2004 Xi măng – Phân loại.
3. TCVN 4745:2005 Xi măng – Danh mục chỉ tiêu và chất lượng.
4. TCVN 2682-1999 Xi măng Pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật.
5. TCVN 5691:2000 Xi măng Pooclăng trắng.
6. TCVN 6260:1977 Ximăng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.
7. TCVN 6069:1995 Ximăng Pooclăng ít tỏa nhiệt – Yêu cầu kỹ thuật.
8. TCVN 4033:1995 Ximăng Pooclăng Puzolang – Yêu cầu kỹ thuật.
9. TCVN 6067:2004 Ximăng Pooclăng bền sunfat – Yêu cầu kỹ thuật.
10. TCVN 7445-1:2004 Ximăng giếng khoan chủng loạI G- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật.
11. TCVN 4316:1986 Ximăng Pooclăng xỉ hoạt lò cao – Yêu cầu kỹ thuật.
12. TCXDVN 324:2004 Ximăng xây trát.
13. TCXDVN 167:2002 Ximăng để sản xuất tấm Amiăng ximăng.
14. TCXDVN 283:2002 Tiêu chuẩn amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng ximăng.
15. TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng.
16. TCXD 6882:2001 Phụ gia khóan cho ximăng.
17. TCXD 7024:2002 Clinke ximăng Pooclăng thương phẩm.
18. TCVN 7062:2002 Giấy bao ximăng.
19. TCVN 7062:1996 Nguyên liệu để sản xuất ximăng Pooclăng – Đá Vôi – Yêu cầu kỹ thuật.
20. TCXD 168:1989 Thạch cao dùng để sản xuất ximăng.
21. TCVN 6071:1995 Nguyên liệu để sản xuất ximăng hỗn hợp sét.
22. TCVN 4315: 1986 Xỉ hạt lò cao – dùng để sản xuất ximăng.
23. TCXD 172:1989 Xích treo trong lò ximăng.

II. TIÊU CHUẨN VỀ BÊTÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊTÔNG.

24. TCVN 4434:2000 Tấm sóng amiăng ximăng – Yêu cầu kỹ thuật.
25. TCXD 191:1996 Bêtông và vật liệu làm bêtông - Thuật ngữ và định nghĩa.
26. TCVN 6220:1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - SỏI , dăm sỏI – và cát Karamzit – Yêu cầu kỹ thuật.
27. TCXD 127:1985 Cát mịn để làm bêtông – và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng.
28. TCVN 1771:1987 Đá dăm sỏI-sỏI dăm- dùng trong xây dựng – yêu cầu kỹ thuật.
29. TCXDVN 1770:1986 Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật.
30. TCVN 5440:1991 Bêtông - Kiểm tra và đánh gía độ bền-Quy định chung.
31. TCVN 5592:1991 Bêtông nặng – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
32. TCVN 6025:1995 Bêtông - Phần mac theo cường độ chịu nén.
33. TCXD 171:1989 Bêtông nặng – Phương pháp không phá hoạI - sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác đinh cường độ chịu nén.
34. TCXD 173:1989 Phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bêtông xây dựng.
35. TCVN 2276:1991 Tấm sàn hộp bêtông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng.
36. TCVN 5847:1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
37. TCXD 235:1999 Dầm bêtông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Bloc bêtông dùng làm sàn và mái nhà.
38. TCXDVN 302:2004 Nước trộn bêtông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.
39. TCXDVN 302:2004 Phụ gia khoán hoạt tính cao dùng cho bêtông và vữa silicafume và tro trấu nghiền mịn.
40. TCXDVN 316:2004 Bloc Bêtông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật.
41. TCXDVN 322:2004 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bêtông sử dụng cát nghiền.
42. TCVN 3735:1982 Phụ gia hoạt tính Puzơlăn
43. TCXDVN 325:2004 Phụ gia hóa học cho bêtông.
44. TCXDVN 337:2005 Vữa và bêtông chịu axit.
45. TCXDVN 349:2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa.
46. TCVN 6394: 1998 Cấu kiện kênh bêtông vỏ mỏng có lướI thép.
47. TCVN 6393:1998 Ống bơm bêtông vỏ mỏng có lướI thép.
48. TCXDVN 372:2006 Ống bêtông cốt thép thoát nước.
49. 14TCN 63-73-2002 Bêtông thủy công và các loạI dùng cho bêtông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
50. 14TCN 103-109-1999 Phụ gia cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

III. TIÊU CHUẨN VÔI, VỮA, GẠCH ĐÁ, GỐM SỨ XÂY DỰNG.

51. TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng.
52. TCVN 2231:1989 Vôi canxi cho xây dựng.
53.TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.
54. 14 TCN 80-2001 Vữa thủy công – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
55. TCXD 231:1999 Chất kết dính vôi – đá Bazan – Yêu cầu kỹ thuật.
56. TCXD 90:1982 Gạch lát đất sét nung.
57. TCXD 111:1983 Gạch trang trí đất sét nung.
58. TCXD 85:1981 Gạch lát lá dừa.
59. TCVN 1450: 1998 Gạch rỗng đất sét nung.
60. TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung.
61. TCVN 2118:1994 Gạch canxi silicat – Yêu cầu kỹ thuật.
62. TCVN 6065:1995 Gạch can xi lát nền.
63. TCVN 6074:1995 Gạch lát granito.
64. TCXD 86:1981 Gạch chịu Axit.
65. TCVN 6414:1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu chung.
66. TCVN 6883:2001 Gạch gốm ốp lát - Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật.
67. TCVN 6884:2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp – Yêu cầu kỹ thuật.
68. TCVN 7132:2002 Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa – Phân loạI, các đặc tính kỹ thuật và nghi nhãn.
69. TCVN 7133:2002 Gạch gốm ốp lát, nhóm BIIIb (6%<10%)- Yêu cầu kỹ thuật. 70. TCVN 7134:2002 Gạch gốm ốp lát nhốm BIII(E>10%) – Yêu cầu kỹ thuật.
71. TCVN 7483:2005 Gạch gốm ốp lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật.
72. TCVN 6476:1999 Gạch bêtông tự lèn.
73. TCVN 6477:1999 Gạch Block bêtông.
74. TCVN 4732:1989 Đá ốp lát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.
75. TCVN 2119:1991 Đá canxicatbonnat - để nung vôi xây dựng.
76. TCVN 5642:1992 KhốI đá thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát.
77. TCVN 1452: 1995 KhốI đất sét nung – Yêu cầu kỹ thuật.
78. TCVN 1453:1986 Ngói ximăng cát.
79. TCVN 7195: 2002 Ngói tráng men.
80. TCVN 3786:1994 Ống sành thoát nước và phụ tùng.
81. TCVN 4353:1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Yêu cầu kỹ thuật.
82. TCVN 6300:1997 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Đất sét – Yêu cầu kỹ thuật.
83. TCVN 6301:1997 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng – Cao lanh lọc – yêu cầu kỹ thuật.
84. TCVN 6598:2000 Nguyên liệu để sản xuất gốm xây dựng - Trường thạch.
85. TCVN 6927: 2001 Nguyên liệu để sản xuất gốm xây dựng - Thạch anh.
86. TCVN 6073:2005 Sản phẩm sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật.
IV. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU CHỊU LỬA.
87. TCXDVN 332:2004 Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đạI lượng và đơn vị.
88. TCXDVN 350:2005 Gạch chịu lửa cho lò quay – Kích thước cơ bản.
89. TCVN 7484:2005 Vật liệu chịu lửa - Gạch cao Alumin.
90. TCVN 7453:2004 Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa.
91. TCVN 5441:2004 Vật liệu chịu lửa- Phân loại.
92. TCVN 6416:1998 Vật liệu chịu lửa - Vữa samot.
93. TCVN 4710:1998 Vật liệu chịu lửa - Gạch samot.
94. TCXD 84:1981 Vữa chịu lửa samot.
95. TCVN 6588:2000 Nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa – samot – Cao lanh.
96. TCVN 6587:2000 Nguyên liệu để sản xuất vật liệu chịu lửa – Samot.

V. TIÊU CHUẨN THỦY TINH VÀ KÍNH XÂY DỰNG.

97. TCVN 3992:1985 Sản phẩm thủy tinh trong xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa.
98. TCXDVN 291:2002 Nguyên liệu để sản xuất tủy tinh xây dựng – Đá vối.
99. TCVN 6926:2001 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đôlômít.
100. TCXD 151:1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh – Yêu cầu kỹ thuật.
101. TCVN 7218:2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổI – Yêu cầu kỹ thuật.
102. TCVN 7364-1-6-2004 Kính nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp.
103. TCVN 7455:2004 Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt an toàn.
104. TCVN 7456:2004 Kính xây dựng – Kính cốt lướI thép.
105. TCVN 7526: 2004 Kính xây dựng - định nghĩa và phân lọai.
106. TCVN 7526:2005 Kính xây dựng – Kính ván vân hoa.
107. TCVN 7528:2005 Kính xây dựng – Kính phủ phản quan.
108. TCVN 7529:2005 Kính xây dựng – Kính màu hấp thụ nhiệt.

Quyển 7- TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY NỔ CÔNG TRÌNH VÀ AN TOÀN XÂY DỰNG

I. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ.

1. TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa.

2. TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy.

3. TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- Thiết bị chữa cháy.

4. TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm.

5. TCXD 216: 1998 Phân loại cháy.

6. TCVN 5303:1990 An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa.

7. TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung.

8. TCVN 3255:1986 An toàn nổ - yêu cầu chung.

9. TCVN 4879:1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn.

10. TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật.

11. TCVN 2622:1995 Phòng cháy - Chống cháy cho nhà và công trình –Yêu cầu thiết kế.

12. TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.

13. TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại – yêu cầu thiết kế.

14. TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ - Yêu cầu chung.

15. TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

16. TCXD 218:1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung.

17. TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

18. TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.

19. TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

20. TCVN 7026:2002 Chữa cháy, bình chữa cháy xách tay – tính năng và cấu tạo.

21. TCVN 7027:2002 Chữa cháy-Xe đẩy chữa cháy – tính năng và cấu tạo.

II. TIÊU CHUẨN AN TOÀN CÔNG TRÌNH.

22. TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

23. TCVN 3256:1979 An toàn điện - thuật ngữ và định nghĩa.

24. TCVN 4086:1985 An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung.

25. TCVN 2572:1978 Biển báo an toàn về điện.

26. TCVN 3145:1979 Khí cụ đóng cắt mặch điện, điện áp 1000V-Yêu cầu an toàn.

27. TCVN 5556:1991 Thiết bị điện hạ áp – yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật.

28. TCVN 7447-441:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - bảo vệ chống điện giật.

29. TCVN 7447-4-43:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần 4-43: Bảo vệ an toàn : Bảo vệ chống quá dòng.

30. TCVN 7447-4-44:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 4-44: Bảo vệ an toàn-bảo vệ chống chiếu nhiễu điện áp và nhiễu điện từ.

31. TCVN 7447-4-42:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn và bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt.

32. TCVN 4756-1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

33. TCVN 68:174:2006 Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.

34. TCVN 5334:1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.

35. TCVN 3288:1979 Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn.

36. TCVN 4431:1987 Lan can an toàn điều kiện về kỹ thuật.

37. TCXD 177:1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền – Quy phạm kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn.

38. TCVN 5744:1993 Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

39. TCVN 5867:1995 Thang máy – cabin, đối trọng, ray hướng dẫn-Yêu cầu an toàn.

40. TCVN 5866:1995 Thang máy – yêu cầu an toàn về cơ khí.

41. TCVN 6395:1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

42. TCVN 6396:1998 Thang máy thủy lực – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

43. TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

44. TCVN 6904:2001 Thang máy điện – phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

45. TCVN 6905:2001 Thang máy thủy lực – phương pháp thử các yêu cầu về an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

46. TCVN 6906:2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

47. TCVN 7168-1:2002 So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy trên thế giới - Phần 1: Thang máy điện.

III. TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THI CÔNG XÂY DỰNG.

48. TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.

49. TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn.

50. TCVN 5586: 1991 Găng cách điện.

51. TCVN 5587: 1991 Sào cách điện.

52. TCVN 5588: 1991 Ủng cách điện.

53. TCVN 5589:1991 Thảm cách điện.

54. TCVN 5180:1990 Palăng điện – yêu cầu chung về an toàn.

55. TCVN 4244:1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.

56. TCVN 5863:1995 Thiết bị nâng – yêu cầu về an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

57. TCVN 5864:1995 Thiết bị nâng – cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích – yêu cầu an toàn.

58. TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - yêu cầu chung.

59. TCVN 5181:1990 Thiết bị nén khí – yêu cầu chung về an toàn.

60. TCVN 6008: 1995 Thiết bị áp lực mối hàn – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

61. TCVN 4245:1996 yêu cầu kỹ thuật – an toàn trong sản xuât sử dụng ô xy – axetilen -.

62. TCVN 5019:1989 Thiết bị axetilen - yêu cầu về an toàn.

63. TCVN 5346: 1991 Kỹ thuật an toàn nồi hơi nồi nước nóng – yêu cầu chung đối với việc tính độ bền.

64. TCVN 6004:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật an toàn và thiết kế, kết cấu, chế tạo.

65. TCVN 6005:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.

66. TCVN 6006:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.

67. TCVN 6007:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật và an toàn, về lắp đặt sửa chữa – phương pháp thử.

68. TCVN 6153:1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.

69. TCVN 6154: 1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo- phương pháp thử.

70. TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt , sử dụng và sửa chữa- phương pháp thử.

71. TCVN 6156:1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa- phương pháp thử.

72. TCVN 2292: 1987 Công việc sơn – yêu cầu chung về an toàn.

73. TCVN 2293:1978 Gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn.

74. TCVN 3748:1983 Máy gia công kim loại – yêu cầu chung về an toàn.

75. TCVN 4163:1985 Máy điện cầm tây – Yêu cầu an toàn.

76. TCVN 4726:1989 Kỹ thuật an toàn – Máy cắt kim loại – yêu cầu đối với trang thiết bị điện.

77. TCVN 4744:1989 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí.

78. TCXDVN 296:2004 Dàn giáo các yêu cầu về an toàn.

79. 10TCN 564:2003 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - mạng cung cấp điện và thiết bị điều khiển – yêu cầu chung về an toàn.

80. 10TCN 565:2003 Máy làm nông nghiệp và thủy lợi - Nối đất – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

81. TCXD 66:1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp nước – yêu cầu về an toàn.

82. TCVN 2289:1978 Quá trình sản xuất – yêu cầu chung về an toàn.

83. TCVN 2290:1978 Thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn.

84. TCVN 2291:1978 Phương tiệnbảo vệ người lao động – Phân loại.

85. TCVN 5659:1992 Các yếu tố nguy hiểm có hại cho sản xuất – phân loại.

86. TCVN 5659:1992 Thiết bị sản xuất - bộ phận điều chỉnh – yêu cầu an toàn chung.

87. TCVN 7365:2003 Không khí vùng làm việc, giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất chất ô nhiễm không khí tại cơ sở sản xuất chất ximăng.

88.TCXDVN 282:2002 Không khí vùng làm việc-Tiêu chuẩn bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các sản phẩm amiăng.

89. TCVN 4730:1989 Sản xuất gạch ngói nung – yêu cầu chung về an toàn.

90. TCVN 5178:1990 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên.

91. TCVN 6734:2000 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò – yêu cầu về an toàn kết cấu và sử dụng.

92. TCVN 6780-1:2000 Yêu cầu trong an toàn khai thác hầm lò và mỏ quặng – Yêu cầu chung và công tác khai thác mỏ.

93. TCVN 67840-1:2000 yêu cầu chung trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng – công tác vận tải mỏ.

94. TCVN 6780-3:2000 Yêu cầu trong khai thác hầm lò mỏ quặng – Công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ.

95. TCVN 6780:-4:2000 Yêu cầu trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng – công tác cung cấp điện.

96. Quyết định 1338/2006/QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa sự cố thi công hố đào trong vùng đất yếu.

QUYỂN 8: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

I. TIÊU CHUẨN TÀI LIỆU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH.

1. TCVN 4252:1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Qui phạm thi công và nghiệm thu.

2. TCVN 5672:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công – yêu cầu chung.

3. TCVN 4055:1985 Tổ chức thi công.

4. TCVN 4607:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình.

5. TCVN 3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công.

6.TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắt cơ bản.

7. TCVN 4057:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm –Nguyên tắt cơ bản.

8. TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắt cơ bản.

9. TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.

10. TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt song – nguyên tắt cơ bản.

11. TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắt cơ bản.

12. 14TCN 121:2002 Hồ chứa nước – Công trình thủy lợi Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành và điều tiết.

II. TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU.

13. TCVN 4447:1987 Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

14. TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

15. TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu công tác nền móng.

16. TCXD 245:2000 Gia cố nền đất yếu bằng bậc thấm thoát nước.

17. TCXD 230:1998 Nền nhà chống nồm –Tiêu chuẩn thiết kế và thi công.

18. TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá – Thi công và nghiệm thu.

19. TCXDVN 303:2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu.

20. TCXDVN 303:2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần công tác ốp trong xây dựng.

21. TCXD 159:1986 Trát đá trang trí-Thi công và nghiệm thu.

22. TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.

23. TCXDVN 263:2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.

24. TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công.

25. TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

26. TCVN 6250:1997 Hướng dẫn thực hành lắp đặt ống Polyvinil clorua cứng (PVC-U).

27. TCVN 3989:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công.

28. TCVN 4318:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi – Thông gió - bản vẽ thi công.

29. TCXD 46:1984 Chống sét cho các công trình xây dựng – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.

30. TCXD 5681:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình ngoài nhà-Hồ sơ bản vẽ thi công.

31. TCVN 4606:1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

32. TCVN 4528:1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô-Quy phạm thi công và nghiệm thu.

33. QP.TL.D-3:1974 Thi công và nghiệm thu khoan nổ mìn các công trình đất đá.

34. 14 TCN 1:2004 Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê.

35. 14TCN 2:1985 Công trình bằng đất – Quy trình thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ.

36. 14TCN 12:2002 Công trình thủy lợi – Xây và lát đá – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

37. 14TCN 120:2002 Công trình thủy lợi – Xây và lát gạch – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

38. 14TCN 20:2004 Đập đất – Yêu cầu kỹ thuật thi công đầm nén.

39. 14 TCN 9:2003 Công trình thủy lợi – kênh đất – yêu cầu kỹ thuật – thi công và nghiệm thu.

40. 14TCN 90:1995 Công trình thủy lợi – Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng.

41. 14TCN 117:1999 Cửa van cung - thiết kế chế tạo, lắp đặt nghiệm thu và bàn giao – yêu cầu kỹ thuật.

42. 14 TCN 101:2001 Giếng giảm áp – Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra và nghiệm thu.

43. 14TCN 43:85 Đường thi công công trình thủy lợi – Quy phạm thiết kế.

44. 14TCN 114:2001 Ximăng và phụ gia trong công trình thủy lợi – Hướng dẫn sử dụng.

45. 14TCN 110:1996 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi.

46. 22TCN 200:1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu.

47. 22TCN 345-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu khớp phủ móng bêtông nhựa có độ nhám cao.UPDATE DOWN LOAD !
Năm 2008
TCVN-7888-2008 
Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
TCVN-7889-2008
Nồng độ khí RADON tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo
TCVN-7890-2008
Vật chịu lửa kiềm tính - SPINEL- Phương pháp xác định hàm lượng MgO
TCVN-7891-2008
Vật chịu lửa kiềm tính - SPINEL- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO

Năm 2007
TCXDVN-104-2007
Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế
TCXDVN-365-2007
Bệnh viên đa khoa - Hướng dẫn thiết kế
TCXDVN-380-2007
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt
TCXDVN-381-2007 
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền ở nhiệt độ cao
TCXDVN-383-2007 
Vật liệu chịu lửa - Vữa Manhêdi
TCXDVN-384 -2007 
Vật liệu chịu lửa - Vữa cao Alumin
TCXDVN-386-2007 
Thử nghiệm khả năng chịu lửa, cửa đi và cửa ngăn cháy
TCXDVN-388-2007 
Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc
TCXDVN-390-2007 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép-Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN-391- 2007 
Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
TCXDVN-392-2007 
Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu và phương pháp thử
TCXDVN-394-2007 
Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện
TCXDVN-395-2007 
Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
TCXDVN-397-2007 
Hoạt động phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử
TCXDVN-46-2007 
Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

Năm 2006
TCVN-368-2006 
Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bitum polyme
TCXD-390-2006 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN-194-2006 
Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
TCXDVN-239-2006 
Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình
TCXDVN-303-2006 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
TCXDVN-33-2006 
Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-361-2006 
Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-363-2006 
Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCXDVN-364-2006 
Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
TCXDVN-366-2006 
Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst
TCXDVN-367-2006 
Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại
TCXDVN-371-2006 
Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
TCXDVN-372-2006 
Ống bê tông cốt thép thoát nước
TCXDVN-373-2006 
Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
TCXDVN-373-2006-boxung 
Đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư
TCXDVN-374-2006 
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCXDVN-375-2006 
Thiết kế công trịnh chịu động đất
TCXDVN-376-2006 
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCXDVN-377-2006 
Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-378-2006 
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Titan Đioxit
TCXDVN-379-2006 
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Phốtpho pentôxit
TCXDVN-382-2006 
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường
TCXDVN-383-2006 
Vật liệu chịu lửa - Vữa Manhêdi
TCXDVN-385-2006 
Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
TCXDVN-387-2006 
Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN-7570-2006 
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN-364-2006 
Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Năm 2005
TCXDVN 343-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 3 - Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCXDVN-175-2005 
Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-314-2005 
Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa
TCXDVN-333-2005 
Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-334-2005 
Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
TCXDVN-335-2005 
Công trình thủy điện sơn la - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật
TCXDVN-336-2005 
Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCXDVN-337-2005 
Vữa và bê tông chịu axit
TCXDVN-338-2005 
Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-339-2005 
Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian
TCXDVN-340-2005 
Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ
TCXDVN-341-2005 
Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
TCXDVN-342-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1 - Yêu cầu chung 
TCXDVN-344-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 4 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải 
TCXDVN-345-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 5 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải 
TCXDVN-346-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 6 - Các yêu cầu riêng đối với dầm 
TCXDVN-347-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 7 - Các yêu cầu riêng đối với cột
TCXDVN-348-2005 
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 8 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCXDVN-349-2005 
Cát nghiền cho bê tông và vữa
TCXDVN-350-2005 
Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản
TCXDVN-352-2005 
Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô
TCXDVN-353-2005 
Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-354-2005 
Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông 
TCXDVN-355-2005 
Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả
TCXDVN-356-2005 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-357-2005 
Quy tình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa
TCXDVN-358-2005 
Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông
TCXDVN-359-2005 
Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
TCXDVN-360-2005 
Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng
TCXDVN-362-2005 
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Năm 2004
TCVN-6213-2004 
Nước khoáng thiên nhiên đóng chai
TCXDVN-162-2004 
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCXDVN-281-2004 
Nhà văn hóa - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCXDVN-287-2004 
Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-287-2004-Phu luc 
Kiểu mặt sân thể thao nhân tạo và các thông số về tính năng sử dụng
TCXDVN-288-2004_thieu hinh 
Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-289-2004_thieu hinh 
Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-296-2004 
Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
TCXDVN-302-2004 
Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN-303-2004 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 - Công tác lát và láng trong xây dựng
TCXDVN-305-2004 
Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN-306-2004 
Nhà ở và công trình công cộng - Các tông số vi khí hậu trong phòng
TCXDVN-309-2004 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
TCXDVN-310-2004 
Vật liệu lọc hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN-311-2004 
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: Silicafume và tro trấu nghiền mịn
TCXDVN-312-2004 
Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học
TCXDVN-313-2004 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCXDVN-315-2004 
Công trình thủy điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: Đê quây và kênh dẫn dòng thi công
TCXDVN-316-2004 
Blôc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN-317-2004 
Blôc bê tông nhẹ - Phương pháp thử
TCXDVN-318-2004 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
TCXDVN-318-2004-English 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì (Bản tiếng anh)
TCXDVN-319-2004 
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
TCXDVN-320-2004 
Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-321-2004 
Sơn xây dựng - Phân loại
TCXDVN-322-2004 
Chỉ dẫn kỹ thuật chon thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCXDVN-323-2004 
Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-324-2004 
Xi măng xây trát
TCXDVN-326-2004 
Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN-327-2004 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
TCXDVN-328-2004_thieu anh 
Tấm trãi chống thấm trên cơ sở bitum biến tĩnh
TCXDVN-329-2004 
Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH
TCXDVN-330-2004 
Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm
TCXDVN-331-2004 
Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tĩnh không cháy
TCXDVN-332-2004 
Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị
TCXDVN-335-2004 
Công trình thủy điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật
TCXDVN-353-2004_thieu anh
Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-357-2005 
Nhà và công trình dạng thấp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCXDVN-366-2004 
Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst
TCXVN-325-2004 
Phụ gia hóa học cho bê tông

Năm 2003
TCVN-289-299-300-2003
Cấu kiện và các bộ phận của công trình - Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán; Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa; Các nhiệt - Điều kiện và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ
TCVN-7336-2003
Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
TCXDVN-60-2003
Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN-276-2003
Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCXDVN-286-2003
Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN-295-2003
Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Mandehit spinel và Mandehit Crom dùng cho lò quay
TCXDVN-297-2003
Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận
TCXDVN-301-2003
Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
TCXDVN-307-2003
Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn
TCXDVN-308-2003
Ximang pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng
TCXDVN-301- 2003
Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
TCXDVN 293 2003
Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

Năm 2002
TCXDVN-264-2002-English
is compiled on the basis of the Ordinance on PWD
TCXDVN-265-2002-English
Has been elaborated on the basis of the Ordinance on PWD
TCXDVN-269-2002
Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
TCXDVN-271-2002
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
TCXDVN-291-2002
Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xât dựng - Đá vôi
Năm 2001
SA 8000
Trách nhiệm xã hội 8000
TCN 80 2001 BNN
Vữa thủy công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCN 80-2001-Vua Thuy cong-Yeu cau ky thuat va PP thu
Vữa thủy công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCN 100 2001 BNN
Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi - Các quy trình thiết kế và bố trí
TCN 101 2001 BNN
Giếng giảm áp - Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra nghiệm thu
TCN 101-2001-Gieng giam ap-Thi cong va nghiem thu
Giếng giảm áp - Quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra nghiệm thu
TCN 114 2001 BNN
Xi măng và phụ gia trong xây dựng tủy lợi - Hướng dẫn sử dụng
TCN 114-2001-Xi mang va Phu gia trong thuy loi-HD su dung
Xi măng và phụ gia trong xây dựng tủy lợi - Hướng dẫn sử dụng
TCN 272-01(Giao thong)
Tiêu chuẩn thi công
TCN 490 2001BNN
Máy nông nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường
TCN 4912001BNN
Máy nông nghiệp và thủy lợi - đánh giá rung động của máy - Phương pháp đo trên
TCVN-5756-2001
Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy
TCVN-6769-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6770-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6771-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi mô tô xư máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6785-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu sử dụng của động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6786-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị lái của ô tô và môc, bán mooc - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6787-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ đốt trong - Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu
TCVN-6821-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và mooc - Từ vựng
TCVN-6822-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thủy lực cho thiết bị phanh khí nén
TCVN-6823-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thủy lực cho thiết bị phanh
TCVN-6824-2001
Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Năm 2000

TCN-257-2000
Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi
TCN-266-2000
Cầu và cống - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-6579-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)
TCVN-6580-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí - Cách ghi
TCVN-6597-2000
Âm học - Đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển động - Phương pháp kỹ thuật
TCVN-6723-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô khách cỡ nhỏ - Yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu
TCVN-6724-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô khách cỡ lớn - Yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu
TCVN-6757-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phụ tùng (WPMI)
TCVN-6758-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6759-2000
Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn Halogen chiếu sáng phía trước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu
TCVN-6774-2000
Chất lượng nước - Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh 
TCXD-245-2000
Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
Năm 1999
TCVN-4878-1999
Phân loại cháy
TCVN-5749-1999
Ô tô khách - Yêu cầu an toàn chung
TCVN-6528-1999
Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có tiếng động cơ và phương tiện được kéo - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-6529-1999
Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu
TCVN-6565-1999
Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu
TCVN-6566-1999
Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ cháy do nén - Phương pháp đo khí thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu
TCVN-6567-1999
Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén , động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hóa lỏng và động cơ khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Phương pháp đo chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu
TCVN-6568-1999
Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén và ô tô lắp động cơ cháy do nén - Phương pháp đo các chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy và công suất động cơ trong thử công nhận kiểu
Năm 1998
TCVN-204-1998
Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
TCVN-208-1998
Đá bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN-6432-1998
Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu
TCVN-6433-1998
Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu
TCVN-6439-1998
Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích
TCVN-6440-1998
Mô tô - Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu
TCVN-6441-1998
Mô tô - Phanh và cơ cấu phanh - Thử và phương pháp đo
TCVN-6442-1998
Mô tô 2 bánh - Độ ổn định khi đỗ của chân chống bên và chân chống giữa
TCVN-6443-1998
Mô tô - Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử
TCVN-6444-1998
Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của ô tô khách - Đo tính năng kỹ thuật của phanh
TCVN-6445-1998
Phương tiện giao thông đường bộ - Đo tốc độ va đập trong thử va chạm
TCXD-205-1998
Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD-206-1998
Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công
TCXD-207-1998
Bộ lọc bụi tĩnh điện - Sai số lắp đặt
TCXD-218-1998
Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung
Năm 1997
TCVN-184-1997
Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
TCVN-198-1997
Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối
TCVN-5729-1997
Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế
TCVN-6220-1997
Cốt liệu nhẹ cho bê tông - Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6221-1997
Cốt liệu nhẹ cho bê tông - Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit - Phương pháp thử
TCVN-6260-1997
Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6300-1997
Đất sét - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6301-1997
Cao lanh lọc - Yêu cầu kỹ thuật
TCXD-194-1997
Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
TCXD-195-1997
Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi
TCXD-196-1997
Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
TCXD-197-1997
Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi
TCXD-199-1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600
TCXD-200-1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm
TCXD-201-1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giá treo
TCXD-202-1997
Nhà cao tầng - Thi công phần thân
TCXD-203-1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

Năm 1996
TCVN 6156-1996
Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử
TCVN-150-1986
Thiết kế chống ồn cho nhà ở
TCVN-16-1986
Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
TCVN-189-1996
Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-6072-1996
Nguyên liệu để sản xuất xi măng pooc lăng - Đá vôi - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6154-1996
Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử
TCVN-6160-1996
Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế
TCVN-6161-1996
Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế
TCVN-6207-1996
Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra
TCVN-6211-1996
Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-6212-1996
Mô tô xe máy - Thử độ ô nhiễm - Băng thử công suất
TCVN-6214-1996
Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất và tiêu thụ nước khoáng thiên nhiên
TCVN-ISO-9000-1-1996
Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng 
TCVN-ISO-9001-1996
Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/ Triển khai, sản xuất lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật
TCVN-ISO-9002-1996
Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật
TCVN-ISO-9003-1996
Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng
TCVN-ISO-9004-1-1996
Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 2: Hướng dẫn chung
TCVN-ISO-9004-2-1996
Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 2: Hướng dẫn cho dịch vụ
TCVN-ISO-9004-3-1996
Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 3: Hướng dẫn đối với các vật liệu chế biến
TCVN-ISO-9004-4-1996
Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 4: Hướng dẫn cải tiến chất lượng
TCVNN-6155-1996
Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
TCVNXD-194-1997
Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa và kỹ thuật
TCXD-180-1996
Máy nghiền nguyên liệu - Sai số lắp đặt
TCXD-181-1996
Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải - Sai số lắp đặt
TCXD-182-1996
Máy nén khí - Sai số lắp đặt
TCXD-183-1996
Máy bơm - Sai số lắp đặt
TCXD-184-1996
Máy quạt - Sai số lắp đặt
TCXD-185-1996
Máy nghiền bi - Sai số lắp đặt
TCXD-186-1996
Lo lung clanh - Ke kiểu quay - Sai số lắp đặt
TCXD-187-1996
Khớp nối trục - Sai số lắp đặt
TCXD-188-1996
Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải
TCXD-190-1996
Móng cọc tiết diện nhỏ - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
TCXD-192-1996
Cửa gỗ - Cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN-189-1996
Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
Năm 1995
TCVN-5990-1995

Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi xử lý với tia cực tím
TCVN-5991-1995
Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với brom
TCVN-5992-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu
TCVN-5993-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
TCVN-5994-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấu mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo
TCVN-5995-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống
TCVN-5996-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối
TCVN-5997-1995
Chất lượng nước - Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa
TCVN-5998-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước biển
TCVN-5999-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải
TCVN-6000-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm
TCVN-6001-1995
Chất lượng nước - Xác định nhu cầu õi hóa sau 5 ngày (BQD5) - Phương pháp cấy và pha loãng
TCVN-6002-1995
Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quan dùng fomaldoxim
TCVN-6003-1995
Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và các bộ phận công trình
TCVN-6009-1995
Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị tín hiệu âm thanh - Đặc tính kỹ thuật
TCVN-6010-1995
Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy
TCVN-6011-1995
Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe mô tô
TCVN-6013-1995
Phương tiện giao thông đường bộ - mô tô - Cơ cấu điều khiển - kiểu, vị trí và chức năng
TCVN-6016-1995
Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền
TCVN-6017-1995
Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định
TCVN-6041-1995
Phụ tùng cho ống polyvinyl clorua (PVC) cứng chịu áp lực theo kiểu nối có vòng đệm đàn hồi - Thử độ kín bằng áp suất thủy lực bên ngoài
TCVN-6052-1995
Giàn giáo thép
TCVN-6053-1995
Chất lượng nước - Đo tổng độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày
TCVN-6065-1995
Gạch xi măng lát nền
TCVN-6067-1995
Xi măng pooc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6068-1995
Xi măng pooc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sun phát
TCVN-6069-1995
Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6070-1995
Xi măng pooc lăng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa 
TCVN-6071-1995
Nguyên liệu để sản xuất xi măng pooc lăng - Hỗn hợp sét
TCVN-6073-1995
Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6077-1995
Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt
TCVN-6078-1995
Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn
TCVN-6079-1995
Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ - Tỉ lệ
TCVN-6080-1995
Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu
TCVN-6081-1995
Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung
TCVN-6082-1995
Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng
TCVN-6083-1995
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCVN-6083-1995
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCVN-6084-1995
Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cho cốt thép bê tông
TCVN-6085-1995
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn
TCVN-6153-1995
Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế kết cấu, chế tạo
TCVN-6199-1995
Chất lượng nước - Xác định các fenola đơn hóa trị lựa chọn - Phần I: Phương pháp sắc ký khí sau khi làm giàu bằng chiết
TCVN-6201-1995
Chất lượng nước - Xác định canxi và magie - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
TCVN-6203-1995
Cơ sở thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung
TCVN-6219-1995
Chất lượng nước - Đo tổng độ phóng xạ bêta trong nước không mặn
TCVN-6722-1995
Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạnh ô nhiễm cho phép
TCVN-5294-1995
Chất lượng nước - Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt
TCVN 5302-1995
Chất lượng đất - Yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất
TCVN 6025 1995
Bê tông - Phân mác theo cường độ nén
TCVN 6074-1995
Gạch lát Ganito
TCVN.6069-1995
Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN.6082-1995
Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng
TCVN.6083-1995
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCXDVN-4198-1995
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
TCXDVN-4453-1995
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy pahmj thi công và nghiệm thu
TCXDVN-5992-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn kỹ thuật mẫu
TCXDVN-5994-1995
Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo
TCVN-5295-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu
TCVN-5525-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về việc bảo vệ nguồn nước
TCVN-5897-1995
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình. Ký hiệu các phòng và các diện tích khác
TCVN-5970-1995
Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh
TCVN-5973-1995
Chất lượng không khí - Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất không khí xung quanh
TCVN-6000-1995
Chất lượng lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm
TCVN-6003-1995
Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và các bộ phận công trình
TCVN-6069-1995
Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-6078-1995
Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn
TCVN-6079-1995
Bản vẽ xây dựng và kiến truc - Cách trình bày bản vẽ - Tỉ lệ
TCVN-6080-1995
Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu
TCVN-6081-1995
Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung

TCVN-5296-1995
Chất lượng nước - quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm theo đường ống
TCVN-5297-1995
Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung
TCVN-5298-1995
Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón
TCVN-5299-1995
Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức độ xói mòn do mưa
TCVN-5300-1995
Chất lượng đất - Phân lạo đất dựa trên mức nhiễm bẩn hóa chất
TCVN-5301-1995
Chất lượng đất - Hồ sơ đất
TCVN-5302-1995
Chất lượng đất - Yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất
TCVN-5498-1995
Chất lượng không khí - Phương pháp khối lượng xác định bụi lắng
TCVN-5499-1995
Chất lượng nước - Phương pháp Uyncle
TCVN-5524-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về việc bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn
TCVN-5525-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về việc bảo vệ nước ngầm
TCVN-5862-1995
Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc
TCVN-5863-1995
Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN-5864-1995
Thiết bị nâng - Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5865-1995
Cần trục thiếu nhi
TCVN-5866-1995
Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí
TCVN-5867-1995
Thang máy Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn
TCVN-5889-1995
Bản vẽ các kết cấu kim loại
TCVN-5895-1995
Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ xây dựng - Biểu diễn các kích thước modun các đường và lưới modun
TCVN-5896-1995
Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ
TCVN-5896-1995
Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ
TCVN-5897-1995
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách kí hiệu các công trình và phận công trình - Ký hiệu các phòng và các diện tích khác
TCVN-5898-1995
Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng - Bản thống kê cốt thép
TCVN-5938-1995
Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép một số chất độc hại trong không khí xung quanh
TCVN-5939-1995
Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
TCVN-5940-1995
Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ
TCVN-5941-1995
Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
TCVN-5942-1995
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt
TCVN-5943-1995
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ven hồ
TCVN-5944-1995
Chất lượng nước - tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm
TCVN-5945-1995
Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
TCVN-5951-1995
Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng
TCVN-5960-1995
Chất lượng đất - Lấy mẫu - Hướng dẫn về thu thập, vận chuyển và lưu giữ mẫu đất để đánh giá các quá trình hoạt động của vi sinh vật hiếu khí tại phòng thí nghiệm
TCVN-5961-1995
Chất lượng đất - ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất - Xác định độ độc cấp tính bằng cách sử dụng nền đất nhân tạo
TCVN-5962-1995
Chất lượng đất - Xác định ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến thảm thực vật đất - Phương pháp đo sự ức chế phát triển rễ
TCVN-5963-1995
Chất lượng đất - Xác định đất khô và hàm lượng nước trên cơ sở khối lượng - Phương pháp khối lượng
TCVN-5966-1995
Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Thuật ngữ
TCVN-5967-1995
Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo
TCVN-5968-1995
Chất lượng không khí - Xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh -Thiết bị lấy mẫu
TCVN-5969-1995
Không khí xung quanh - Xác định chỉ số ô nhiễm không khí bởi các khí axit - Phương pháp chuẩn độ phát hiện điểm cuối bằng chất chỉ thị mầu hoặc đo điện thế
TCVN-5970-1995
Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh
TCVN-5971-1995
Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit - Phương pháp Tetracloromercurat(TCM)/pararo sanilin
TCVN-5972-1995
Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng ra cacbon monoxit - Phương pháp sác kí khí
TCVN-5973-1995
Chất lượng không khí - Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất không khí xung quanh
TCVN-5974-1995
Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen
TCVN-5975-1995
Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp hydro peroxit/ bari perclorat/thorin
TCVN-5976-1995
Khí thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Đặc tính của các phương pháp đo tự động
TCVN-5977-1995
Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công
TCVN-5977-1995
Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công
TCVN-5978-1995
Chất lượng không khí - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dùng thorin
TCVN-5979-1995
Chất lượng nước - Xác định pH
TCVN-5980-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 1
TCVN-5981-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2
TCVN-5982-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 3
TCVN-5983-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 4
TCVN-5984-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 5
TCVN-5985-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 6
TCVN-5986-1995
Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 7
TCVN-5987-1995
Chất lượng nước - Xác định nito ken - đan (Kjeldahl) - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với sêlen
TCVN-5988-1995
Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ
TCVN-5989-1995
Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với pemanganat

TCVN-4201-1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn
TCVN-4202-1995
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
TCVN-4313-1995
Ngói - Phương pháp thử cơ lí
TCVN-4453-1995
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4470-1995
Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế
TCVN-4470-1995
Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế
TCVN-5067-1995
Chất lượng không khí - Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi
TCVN-5070-1995
Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
TCVN-5204-2-1995
Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ tống chất lượng - Phần 2: Hướng dẫn cho dịch vụ
TCVN-5293-1995
Chất lượng không khí - Phương pháp Indophenol xác định hàm lượng amoniac
TCVN-5295-1995
Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu
TCVN-1-1995
Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN-1452-1995
Ngói đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-2622-1995
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
TCVN-2737-1995
Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4033-1995
Xi măng pooc lăng puzolan - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4055-1995
Quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu
TCVN-4195-1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
TCVN-4197-1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
TCVN-4198-1995
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
TCVN-4199-1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng
TCVN-4200-1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định nén lún trong phòng thí nghiệm
TCVN-4200-1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định nén lún trong phòng thí nghiệm

Năm 1994
TCVN-3786-1994
Ống sành thoát nước và phụ tùng
TCVN-4340-1994
Ván sàn bằng gỗ
TCVN-5814-1994
Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-5828-1994
Đèn chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN-5843-1994
Máy trộn bê tông 250 L
TCVN-5846-1994
Cột điện bê tông cốt thép li tâm - Kết cấu và kích thước
TCVN-5847-1994
Cột điện bê tông cốt thép li tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 2118-1994
Gạch canxi silicat - Yêu cầu kỹ thuật

Năm 1993

TCVN-4-1993
Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền - Quy định kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn
TCVN-177-1993
Sơn - Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản
TCVN-2090-1993
Sơn - Phương pháp xác định độ mịn
TCVN-2091-1993
Sơn - Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy
TCVN-2092-1993
Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng cất rắn và chất tạo màng
TCVN-2093-1993
Sơn - Phương pháp gia công màng
TCVN-2094-1993
Sơn - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô
TCVN-2096-1993
Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng
TCVN-2098-1993
Sơn - Phương pháp xác định độ bề uốn của màng
TCVN-2099-1993
Sơn - Phương pháp xác định độ bóng của màng
TCVN-2101-1993
Sơn - Phương pháp xác định màu sắc
TCVN-2102-1993
Ống và phụ tùng bằng gang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực
TCVN-2942-1993
Hỗn hợp bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
TCVN-3105-1993
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt
TCVN-3106-1993
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng
TCVN-3107-1993
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN-3108-1993
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước
TCVN-3109-1993
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí
TCVN-3111-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng riêng
TCVN-3112-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước
TCVN-3113-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn
TCVN-3114-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN-3115-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN-3116-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường co
TCVN-3117-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường nén
TCVN-3118-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn
TCVN-3119-1993
Bê tông nặng - Phương pháp thử cường độ kéo khi bửa
TCVN-3120-1993
Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng
TCVN-4472-1993
Ắc quy chì khởi động
TCVN-5668-1993
Sơn vecni và nguyên liệu của chúng - Nhiệt độ và độ ẩm để điều hòa và thử nghiệm
TCVN-5704-1993
Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi
TCVN-5709-1993
Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5713-1993
Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường
TCVN-5718-1993
Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
TCVN-5721-1993
Săm và lốp xe máy
TCVN-5726-1993
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh
TCVN-5730-1993
Sơn Alkyd - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5738-1993
Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5744-1993
Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN-5759-1993
Đồng hồ đo nước kiểu cánh quạt - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5760-1993
Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng
TCVN-5761-1993
Khóa treo - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5762-1993
Khóa cửa có tay nắm - Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN-5747-1993
Đất xây dựng - Phân loại
Năm 1992
TCVN-2682-1992
Xi măng pooc lăng 
TCVN-4434-1992
Tấm sóng amiang xi măng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4435-1992
Tấm sóng amiang xi măng - Phương pháp thử
TCVN-5642-1992
Đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát
TCVN-5654-1992
Quy phạm bảo vệ môi trường ở các bến giao nhận dầu thô trên biển
TCVN-5655-1992
Quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên biển
TCVN-5671-1992
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc
TCVN-5672-1992
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung
TCVN-5673-1992
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN-5674-1992
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu
TCVN-5681-1992
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN-5686-1992
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng - Ký hiệu quy ước chung
TCVN-5687-1992
Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5691-1992
Xi măng pooc lăng trắng
TCVN-5691-1992
Xi măng pooc lăng trắng
TCVN-5696-1992
Bột mầu xây dựng - Xanh crom oxit
TCVN-5896-1992

Năm 1991
TCVN-139-1991
Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
TCVN-2119-1991
Đá canxicacbonnat để nung vôi xây dựng
TCVN-2276-1991
Tấm sàn hộp bê tông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng
TCVN-2683-1991
Đất xây dựng - Phương pháp lấy bao gói, vận chuyển và bảo quản
TCVN-2748-1991
Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung
TCVN-2848-1991
Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung
TCVN-29-1991
Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5307-1991
Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5380-1991
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN-5400-1991
Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tĩnh
TCVN-5401-1991
Mối hàn - Phương pháp thử uốn 
TCVN-5402-1991
Mối hàn - Phương pháp thử uốn va đập
TCVN-5403-1991
Mối hàn - Phương pháp thử kéo
TCVN-5422-1991
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kí hiệu đường ống
TCVN-5437-1991
Tấm gốm tráng men để ốp mặt tường
TCVN-5438-1991
Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-5439-1991
Xi măng - Phân loại
TCVN-5440-1991
Bê tông - Kiểm tra đánh giá độ bền - Quy định chung
TCVN-5440-1991
Bê tông - Kiểm tra đánh giá độ bền - Quy định chung
TCVN-5441-1991
Vật liệu và sản phẩm chịu lửa - Phân loại
TCVN-5568-1991
Kết hợp kích thước theo modun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-5569-1991
Dòng nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-5570-1991
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ
TCVN-5571-1991
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Khung tên
TCVN-5572-1991
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công
TCVN-5573-1991
Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5574-1991
Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5575-1991
Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5576-1991
Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật
TCVN-5577-1991
Rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5592-1991
Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN-5593-1991
Công trình xây dựng dân dụng - sai số hình học cho phép
TCVN-5637-1991
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-5639-1991
Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-5640-1991
Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-5641-1991
Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Quy phạm thi công nghiệm thu
TCXD-13-1991
Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung
TCXD-25-1991
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và các công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD-27-1991
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD-66-1991
Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước - Yêu cầu an toàn
TCVN-5439-1991
Xi măng - Phân loại
Năm 1990
TCVN-175-1990
Mức ồn cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5040-1990
Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-5060-1990
Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế
TCVN-5065-1990
Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-5066-1990
Đường ống chính dẫn khí đốt, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất - Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn
TCVN-5178-1990
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác chế biến đá lộ thiên
TCVN-5303-1990


Năm 1989
TCVN-200-1989
Quy trình thiết kế công trình vat thiết bị phụ trợ thi công cầu
TCVN 2231-1989
Vôi canxi cho xây dựng
TCVN-171-1989
Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác đingj cường độ nén
TCVN-173-1989
Phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bê tông xây dựng
TCVN-2231-1989
Vôi can xi cho xây dựng
TCVN-3254-1989
An toàn cháy - Yêu cầu chung
TCVN-4710-1989
Gạch chịu lửa sa môt
TCVN-4730-1989
Sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu về an toàn
TCVN-4732-1989
Đá ốp lát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4756-1989
Code of Practice of ground connection and "O" connection of electrical equipments
TCVN-4851-1989
Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm
TCVN-4879-1989
Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn
TCVN-4879-1989
Phân loại cháy
TCXD-167-1989
Xi măng Pooc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiang - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật
TCXD-168-1989
Thạch cao dùng để sản xuất xi măng
TCXD-170-1989
Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật
TCXD-172-1989
Xích treo trong lò xi măng
TCXD-65-1989
Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
Năm 1988
TCVN-1045-1988
Thủy tinh - Phương pháp xác định độ bền xung nhiệt
TCVN-1046-1988
Thủy tinh - Phương pháp xác định độ bền nước ở 98 độ và phân cấp
TCVN-1047-1988
Thủy tinh - Phương pháp xác định độ bền kiềm và phân cấp
TCVN-1048-1988
Thủy tinh - Xác định độ bền axit và phân cấp
TCVN-142-1988
Số ưu tiên và dãy số ưu tiên (Thay thế TCVN 142:64)
TCVN-165-1988
Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm
TCVN-4252-1988
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4510-1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc
TCVN-4511-1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng
TCVN-4513-1988
Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4514-1988
Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4516-1988
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4517-1988
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sửa chữa lớn
TCVN-4519-1988
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4519-1988
Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4527-1988
Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4528-1988
Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công, nghiệm thu
TCVN-4528-1988
Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công, nghiệm thu
TCVN-4529-1988
Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4530-1988
Trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4556-1988
Nước thải - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu
TCVN-4557-1988
Nước thải - Phương pháp xác định nhiệt độ
TCVN-4558-1988
Nước thải - Phương pháp xác định màu và mùi
TCVN-4559-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm độ pH
TCVN-4560-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng cặn
TCVN-4561-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng nitrit
TCVN-4562-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng nitrat
TCVN-4563-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng amoniac
TCVN-4565-1988
Nước thải - Phương pháp xác độ ô xi hóa
TCVN-4566-1988
Nước thải - Phương pháp xác định nhu cầu ô xi hóa
TCVN-4567-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat
TCVN-4568-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng florua
TCVN-4569-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng bromua
TCVN-4570-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng iodua
TCVN-4571-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Asen
TCVN-4572-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Đồng
TCVN-4573-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Chì
TCVN-4574-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Crom
TCVN-4575-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Kẽm
TCVN-4576-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Coban
TCVN-4577-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Niken
TCVN-4578-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Mangan
TCVN-4579-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm
TCVN-4580-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân
TCVN-4581-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng phenola
TCVN-4582-1988
Nước thải - Phương pháp xác định dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ
TCVN-4583-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu
TCVN-4601-1988
Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4602-1988
Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4604-1988
Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4606-1988
Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4607-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công công trình
TCVN-4608-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng (Thay thế TCVN 2233:77 - Tài liệu thiết kế - chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng)
TCVN-4609-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Đồ dùng trong nhà - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
TCVN-4610-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ
TCVN-4611-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệ quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp
TCVN-4612-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông cốt thép - Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ
TCVN-4613-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ
TCVN-4614-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng
TCVN-4615-1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh
TCVN-4616-1988
Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD-215-1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy
TCXD-216-1998
Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
TCXD-217-1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa chayd, cứu nạn vã xử lý vật liệu nguy hiểm
TCXD-4513-1988
Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD-4605-1988
Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4576-1988
Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng Coban
TCVN-4578-1988

Năm 1987
TCVN-1771-1987
Đá dăm, sỏi và soi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-1772-1987
Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất trong sỏi
TCVN-4418-1987
Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện
TCVN-4419-1987
Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-4431-1987
Lan can an toàn - Điều kiện kỹ thuật
TCVN-4447-1987
Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4448-1987
Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị
TCVN-4448-1987
Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị
TCVN-4450-1987
Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4451-1987
Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN-4452-1987
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4454-1987
Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4455-1987
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc ghi kích thước chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biển cảng trên bản vẽ.
TCVN-4459-1987
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
TCVN-4473-1987
Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-4474-1987
Thoát nước bên trong -Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4506-1987
Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4616-1987
Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD-160-1987
Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế thi công móng cọc
TCXD-161-1987
Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
TCXD-40-1987
Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
TCVN-4452-1987
Năm 1986
TCVN-141-1986
Ximang - Phương pháp phân tích hóa học
TCVN-1451-1986
Gạch đặc đất sét nung
TCVN-1453-1986
Ngói xi măng cát (Thay thế TCVN 1453:1973)
TCVN-176-1986
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền nén
TCVN-1770-1986
Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-177-1986
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng riêng
TCVN-178-1986
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp và khối lượng thể tích
TCVN-179-1986
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu lửa
TCVN-185-1986
Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng
TCVN-192-1986
Kích thước ưu tiên
TCVN-201-1986
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ co hay nở phụ
TCVN-202-1986
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng
TCVN-246-1986
Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền nén
TCVN-247-1986
Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền uốn
TCVN-248-1986
Gạch xây - Phương pháp xác định độ hút nước
TCVN-249-1986
Gạch xây - Phương pháp xác định khối lượng riêng
TCVN-250-1986
Gạch xây - Phương pháp xác định khối lượng thể tích 
TCVN-3146-1986
Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN-3255-1986
An toàn nổ - Yêu cầu chung
TCVN-337-1986
Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu
TCVN-338-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật
TCVN-339-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng
TCVN-340-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp
TCVN-341-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm
TCVN-342-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và modun độ lớn
TCVN-343-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét
TCVN-344-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét
TCVN-345-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ
TCVN-346-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat và sunfit
TCVN-4203-1986
Dụng cụ cầm tay trong xây dựng - Danh mục
TCVN-4204-1986
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy móc xây dựng - Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng
TCVN-4205-1986
Công trình thể dục thể thao - Các sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4244-1986
Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
TCVN-4253-1986
Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4253-1986
Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4260-1986
Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4314-1986
Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4315-1986
Khảo sát kho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-4316-1986
Xi măng pooclang xỉ hạt lò cao được chế tạo bằng cách cùng nghiền mịn hỗn hợp clanke xi măng pooclang với xỉ hạt lò cao và một lượng thạch cao cần thiết, hoặc bằng cách trộn thật nhiều xỉ hạt lò cao đã nghiền mịn với xi măng pooclang
TCVN-4317-1986
Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN-4318-1986
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công
TCVN-4319-1986
Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN-4344-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Lấy mẫu
TCVN-4345-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp thử cơ lí
TCVN-4346-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp phân tích hóa học - Quy định chung
TCVN-4347-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit
TCVN-4348-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit
TCVN-4349-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxit
TCVN-4350-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng canxi oxit
TCVN-4351-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng magie oxit
TCVN-4352-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng ion sunfat hòa tan
TCVN-4353-1986
Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4376-1986
Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica
TCVN-4391-1986
Khách sạn du lịch - Xếp hạng
TCVN-4394-1986
Kiểm tra không phá hủy - Phân loại đánh giá khuyết tật mối hàn băng phương pháp phim rơnghen
TCVN-4395-1986
Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơghen và gamma
TCXD-149-1986
Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn
TCXD-149-1986
Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn
TCXD-151-1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Yêu cầu kỹ thuật
TCXD-152-1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu
TCXD-153-1985
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit
TCXD-154-1985
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxit
TCXD-155-1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit
TCXD-156-1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxit 
TCXD-157-1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định độ ẩm
TCXD-158-1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt
TCXD-159-1986
Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu
TCVN-1450-1986
Gạch rỗng đất sét nung
TCVN-1451- 1986
Gạch đặc đất sét nung
TCVN-4314-1986
Năm 1985
TCVN-1651-1985
Thép cốt bê tông cán nóng
TCVN-197-1985
Kim loại - Phương pháp thử kéo
TCVN-198-1985
Kim loại - Phương pháp thử uốn
TCVN-3972-1985
Công tác trắc địa trong xây dựng
TCVN-3981-1985
Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-3986-1985
Ký hiệu chữ trong xây dựng
TCVN-3987-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công, Tiêu chuẩn này quy định quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công sau khi giao cho bên giao thầu để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân
TCVN-3988-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc trình bày những sửa đội khi vận dụng tài liệu thiết kế
TCVN-3989-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công
TCVN-3990-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
TCVN-3991-1985
Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa
TCVN-3992-1985
Sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa
TCVN-3993-1985
Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN-3994-1985
Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực
TCVN-3995-1985
Kho phân khoáng khô - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-3996-1985
Kho giống lúa - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4029-1985
Xi măng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí
TCVN-4030-1985
Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng
TCVN-4031-1985
Xi măng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích
TCVN-4032-1985
Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
TCVN-4033-1995
Xi măng - Pooclang - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN-4036-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kí hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh
TCVN-4037-1985
Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-4038-1985
Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-4054-1985
Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4055-1985
Tổ chức thi công
TCVN-4056-1985
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-4057-1985
Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN-4058-1985
Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm và kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép - Danh mục chỉ tiêu
TCVN-4059-1985
Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép - Danh mục chỉ tiêu
TCVN-4059-1985
Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép - Danh mục chỉ tiêu
TCVN-4085-1985
Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN-4086-1985
An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
TCVN-4087-1985
Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
TCVN-4088-1985
Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
TCVN-4090-1985
Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4091-1985
Ngiệm thu các công trình xây dựng
TCVN-4116-1985
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4116-1985
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4118-1985
Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4118-1985
Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN-4119-1985
Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN-4394-1985
Kiểm tra không phá hủy - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơnghen
TCVN-4787-1989
Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
TCXD-127-1985
Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng
TCXD-128-1985
Thủy tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - Quy định chung
TCXD-129-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng silic dioxit
TCXD-130-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng lưu huỳnh triox
TCXD-131-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng sắt oxit
TCXD-132-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng nhôm oxit
TCXD-133-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng canxi oxit và magie oxit
TCXD-134-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng natrioxit và cali oxit
TCXD-135-1985
Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng Bo oxit
TCXD-136-1985
Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - Quy định chung
TCXD-137-1985
Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng sắt oxit
TCXD-138-1985
Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng titan dioxit
TCXD-139-1985
Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng đồng oxit
TCXD-140-1985
Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng coban oxit
TCXD-141-1985
Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng niken oxit
TCXD-33-1985
Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình
TCXD-3989-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công
TCVN-3991-1985
Năm 1980
TCXD-79-1980
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
Năm 1979
TCVN-18-1979
Quy trình kết cấu cầu cống theo trạng thái giới hạn
TCVN-3100-1979
Dây thép tròng dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước
TCVN-3101-1979
Dây thép cacbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông
TCVN-3121-1979
Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng - Phương pháp thử cơ lí
TCVN-3164-1979
Các chất độc hại - Phân laoij những yêu cầu chung về an toàn
TCVN-3288-1979
Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn
TCXD-76-1979

 Năm 1978
TCVN-2287-1978
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản
TCVN-2288-1978
Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất - Phân loại
TCVN-2289-1978
Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN-2290-1978
Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN-2291-1978
Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại
TCVN-2292-1978
Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN-2293-1978
Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn
Năm 1977
TCVN-1966-1977
Khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm
TCVN-6260-1977
Xi măng pooclang hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật


Năm 1975
TCVN-1612-1975
Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu - Thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ 
TCVN-1691-1975
Mối hoàn hồ quang điện bằng tay
Năm 1971
TCVN-1072-1971
Gỗ - Phân nhóm theo tích chất cơ lý
TCVN-1073-1971
Gỗ tròn - Kích thước cơ bản
TCVN-1074-1971
Gỗ tròn - Khuyết tật
TCVN-1075-1971
Gỗ xẻ - Kích thước cơ bản
TCVN-1076-1971
Gỗ xẻ - Tên gọi và định nghĩa
Năm 1970
TCVN-355-1970
Gỗ - Phương pháp chọn rừng, chọn cây và cưa khúc để nghiên cứu tính chất cơ lí 
TCVN-357-1970
Gỗ - Phương pháp xác định số vòng năm
TCVN-358-1970
Gỗ - Phương pháp xác định độ ẩm khi thử cơ lí
TCVN-359-1970
Gỗ - Phương pháp xác định độ hút ẩm
TCVN-360-1970
Gỗ - Phương pháp xác định độ lăn dài
TCVN-361-1970
Gỗ - Phương pháp xác định độ co rút
TCVN-362-1970
Gỗ - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN-363-1970
Gỗ - Phương pháp giới hạn bền khi nén
TCVN-364-1970
Gỗ - Phương pháp xác định giới hạnh bền khi kéo
TCVN-365-1970
Gỗ - Phương pháp xác định giới hạnh bền khi uốn tĩnh
TCVN-366-1970
Gỗ - Phương pháp xác định công riêng khi uốn va đập
TCVN-367-1970
Gỗ - Phương pháp giới hạn khi trượt cát
TCVN-368-1970
Gỗ - Phương pháp xác định chống tách
TCVN-369-1970
Gỗ - Phương pháp xác định độ cứng
TCVN-370-1970
Gỗ - Phương pháp xác định các chỉ tiêu biến dạng đàn hồi
TCXDVN-356-1970

Chuyên mục: