03/10/2010

Lệnh Tính Toán Trong CAD

Auto CAD là phần mềm đồ họa có nhược điểm không tính toán được nhiều khi đang vẽ,Mình xin đưa ra vài lệnh tính toán các hàm số thông dụng,các giá trị số ....và từ đó sử dụng đễ xác định tọa độ các điểm trên màn hình đồ hoạ
Lệnh hoàn chỉnh Calculator, lệnh tắt CAL
Mình sẽ trình bày thông qua ví dụ
1: phép tinh số học 10+20
+nhập CAL tại dòng nhắc . [.]
+tại dòng nhắc tiếp theo (>> Expression) nhập phép tính 10+20
Enter sẽ cho kết quả
2:Tính khoảng cách từ điểm Q đến đoạn AB cho trước

+Nhập CAL tại dòng lệnh
+Nhập DPL(end,end,end) (Enter để thực hiện phép toán)
truy bắt điểm Q truy bắt điểm A,B
Kết quả hiện dưới thanh nhập lệnh.
Từ đây ứng dụng để truy bắt điểm nhanh và chính xác hơn trong các bản vẽ chi tiết

Sử dụng lệnh 'CAL để bắt điểm chính xác.
Xét ví dụ sau:

Yêu cầu vẽ đường tròn C2 tâm O2 bằng 1/2 đoạn OA (không cần vẽ đoạn OA)
hay bằng 1/2 đoạn AB
Thao tác:
1.Xác định Tâm C2 của đường tròn C2
+Dùng lệnh C vẽ đường tròn C1
+Để vẽ đường tròn C2 có tâm O2,Sau khi đáp C
+Nhập 'CAL
+tại dòng nhắc tiếp theo (Expression) nhập: (QUA+CEN) /2 hoặc (QUA+QUA)/2 đối với hình 2.
Sau đó chọn đường tròn C1 để truy bắt các điểm QUA,CEN tại các dòng nhắc
2.Xác định bán kính của đương tròn C2
+Nhập 'cal tại dòng nhắc xác định bán kính hay đường kính(Diametrer/:Đáp 'cal)
+Nhập RAD/4 tại dòng nhắc(Expression).Kích chọn đường tròn C1 để xác nhận ban kính R.Tìm Điểm giữa một đoạn thẳng và xác định tọa độ Điểm trên đoạn thẳng cách điểm đầu 1 khoảng
Xét ví dụ sau: Vẽ cùn tròn tâm O bán kính 13,( cách điểm B 1 đoạn 13 ) như hình vẽ sau:
( không cần dựng đoạn thẳng BD )

Thao tác như sau:
+Command:Nhập 
+Specify start point of arc or [Center]: Đáp C ( Tâm của cung tròn)
Specify center point of arc: Nhập 'CAL
>> Expression: Nhập MEE
+>> Select one endpoint for MEE:Bắt điểm giao tại 
+>> Select one endpoint for MEE: Bắt điểm D
+Specify start point of arc:Đáp 'CAL
>> Expression:Nhập PLD (end,end,13)
>> Select entity for END snap:Bắt tại giao điểm B
>> Select entity for END snap:Bắt tại giao điểm D
Specify end point of arc:Thao tác tương tự như trên.Bắt điểm chính xác đối với những bản vẽ nhiều chi tiết nhỏ phải Zoom:
1:Lệnh ID thông báo tọa độ 1 điểm trên màn hình
2:Lệnh DI tính khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ trên 1 đoạn thẳng.Hiển thị góc của đương thẳng đó so với phương nằm ngang.
Command: di (dist )
DIST Specify first point: chọn điểm thứ nhất
Specify second point: chọn điểm thứ hai
(Ví dụ kết quả hu được : Distance = 39.9386, Angle in XY Plane = 21, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 37.2034, Delta Y = 14.5258, Delta Z = 0.0000)

3:Lệnh AA tính chu vi (perimeter) diện tích ( Area ) của 1 hình có đường biên,Thường tính diện tích sàn trong bản vẽ mặt bằng nhà.
Command:AA
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: kích chọn điểm góc đầu tiên của vùng cần tính.
Specify next corner poin:Tiếp tục chọn các góc của vùng ,miền,...
Kết thúc ở điểm bắt đầu chọn và ENTER có kết quả
4.Lệnh : LI liệt kê các dữ kiệu xuất ra text.Đây là lệnh kiểm tra toàn bộ hay 1 phần bản vẽ của người vẽ,các lệnh đã thao tác,các thông số liên quan.

Lệnh Xác định các đặc tính cơ học của Miền .
Trong quá trình vẽ đôi khi vẫn phải tính các đại lượng như Chu vi ,diện tích (Lệnh AA ) ngoài ra cần xác định Tọa độ trọng tâm,Hay Momen quán tính đối với các hình phức tạpThay vì phải chia nhỏ để có thể áp dụng được công thức Trong CAD có lệnh Massprop cho ta các thông số đó;
Cụ thể ,Muốn xác định Các thông số của Hình Chữ nhật có kích thước như hình vẽ :


Command: massprop
Select objects: lia chuột chọn toàn bộ vùng hình chữ nhật
Select objects: ENTER để kết thúc lựa chọn
Khi đó trên màn hình hiện cho ta bảng giá trị các thông số của hình chữ nhật
Như hình vẽ;

Area: diện tích 200
Perimeter: chu vi 60
Bounding box: kích thước bao
X: -53 -- -43
Y: -97 -- -77
CentroidTrọng tâm X: -48
Y: -87
Moments of inertiaMomen quán tính 
X: 1503712
Y: 461723
Product of inertia: Tích quán tính
 XY: 829894
Radii of gyration: Bán kính hồi chuyển
 X: 87
Y: 48
Principal moments and X-Y directions about centroid:
Momen quán tính chính
I: 1667 along [0 -1]
J: 6667 along [1- 0]
Và cuối cùng có dòng nhắc :có lưu file lạ không?
Lưu ý:Ở trên hình chữ nhật là 1 miền kín nên ta mới thu được kết quả.
Dùng lệnh REG để đưa về miền.


Thêm 1 ứng dụng của lệnh 'CAL để truy bắt điểm chính xác.
Để vẽ hình lăng trụ tam giác đều ,Đáy là ABC nhìn hình vẽ.

Để truy bắt chính xác tọa độ điểm B2 ta thao tác như sau:
1.nhập lệnh L (line) tại dòng nhắc lệnh
2.tại dòng nhắc Specify first point: Đáp 'cal
>> Expression: Nhập hoàn chỉnh theo câu lệnh sau rot(end,end,60)
3.tại dòng nhắc tiếp theo>> Select entity for END snap: kích chọn 2 điểm A2 và C2 sau đó nối với điểm C2 hoặc A2 ta được lăng trụ chính xác.
Có thêm 1 cách hay làm là dùng bộ tính hình học của lệnh CAL.
Ví dụ bạn muốn vẽ trung điểm qua 2 điểm bất kỳ của đối tượng là line, pline thì :
Command: line
Specify first point: 'cal
>>>> Expression: mee
>>>> Select one endpoint for MEE:
>>>> Select another endpoint for MEE:

Resuming LINE command.
Specify first point: 553808.279,1757971.4,0

Specify next point or [Undo]: CAL

>>>> Expression: mee
>>>> Select one endpoint for MEE:
>>>> Select another endpoint for MEE:

Resuming LINE command.

Specify next point or [Undo]: 553934.93,1757960.24,0
;;;;
Rất nhanh chóng phải ko các bạn; các bạn hảy xem các OSNAP của CAL dưới đây:Tham Khảo: quyetxd (Giaxaydung.vn)
Chuyên mục:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét